Rəhilə Rahim (Daşdiyeva) “QOŞA QANADLAR” şeiri


: 03/06/2017    : 337


QOŞA QANADLAR

 

Qismətə  o tək bir tanrıdan, lövhi-məhfuzdan,

Xalqının taleyinə yazıldı  iki insan.

İki Rəhbər, biri İlham, o biri Mehriban!

“Qartal” Azərbaycanın Qoşa Qanadlarısan!

 

Tükənməz Ulu Öndər bulağından paylaşan,

Zəkaları, elm və biliklərilə ucalan,

İki Rəhbər, biri İlham, o biri Mehriban!

“Qartal” Azərbaycanın Qoşa Qanadlarısan!

Leyla-Arzu- Heydər, Əli-Mikayıl-Aydınnan,

Övlad-nəvə  payları  gəldi  uca  tanrıdan.

İki Rəhbər, biri İlham, o biri Mehriban!

“Qartal” Azərbaycanın Qoşa Qanadlarısan!

Yorulmadan, həm də usanmadan, zaman-zaman,

Tarixi şəxsiyyətlə tanındı iki insan!

İki Rəhbər, biri İlham, o biri Mehriban!

“Qartal” Azərbaycanın Qoşa Qanadlarısan!

Dünyamızın ən mötəbər tribunalarından,

Möhtəşəm nitqlərilə ucadan alqışlanan,

İki Rəhbər, biri İlham, o biri Mehriban!

“Qartal” Azərbaycanın Qoşa Qanadlarısan!

Bəşərə Allahdan bir qurtuluş oldu Quran,

Xalqı, milləti üçün daim quran, yaradan,

İki Rəhbər, biri İlham, o biri Mehriban!

“Qartal” Azərbaycanın Qoşa Qanadlarısan!

Xeyriyyəçi işlərilə dünyaya səs salan,

Kəbə ziyarətilə axirəti qazanan,

İki Rəhbər, biri İlham, o biri Mehriban!

“Qartal” Azərbaycanın Qoşa Qanadlarısan!

Allahımız verdi bizə bənzərsiz bir məkan

Sayənizlə yetişdi Qüdrətli Azərbaycan

İki Rəhbər, biri İlham, o biri Mehriban!

“Qartal” Azərbaycanın Qoşa Qanadlarısan!

Zəngin əməllərinizlə olduq  tam firavan,

Simanızla tanındı dünyada Azərbaycan.

İki Rəhbər, biri İlham, o biri Mehriban!

“Qartal” Azərbaycanın Qoşa Qanadlarısan!

 “Mən xalqın xidmətçisiyəm”dediniz hər zaman,

Çətin işləri bizim üçün, etdiniz  “ASAN”.

İki Rəhbər, biri İlham, o biri Mehriban!

“Qartal” Azərbaycanın Qoşa Qanadlarısan!

Amalınız, nümunəvi cəmiyyət ucaldan,

Meyarınız fədakarlıq, iman, təmiz vicdan.

İki Rəhbər, biri İlham, o biri Mehriban!

“Qartal” Azərbaycanın Qoşa Qanadlarısan!

Dünyada qopdu böhran adlı möhkəm bir tufan,

Müdrik tədbirlərilə xalqına oldu həyan.

İki Rəhbər, biri İlham, o biri Mehriban!

“Qartal” Azərbaycanın Qoşa Qanadlarısan!

İnkişaf xəttimiz oldu həmişə ucalan

Sarsılda bilmədi onları heç bir böhran

İki Rəhbər, biri İlham, o biri Mehriban!

“Qartal” Azərbaycanın Qoşa Qanadlarısan!

Zirvələrdən zirvələrə ucaldız hər zaman,

Bütün ölkə başçılarına bir örnək olan,

İki Rəhbər, biri İlham, o biri Mehriban!

“Qartal” Azərbaycanın Qoşa Qanadlarısan!

Qarabağın qara bağını açacaq, inan,

Qurtaracaqlar torpaqlarımızı işğaldan,

İki Rəhbər, biri İlham, o biri Mehriban!

“Qartal” Azərbaycanın Qoşa Qanadlarısan!

Qocaların, gənclərin, uşaqların  dostusan,

Rəhilə Rahim dünyasının qəhrəmanısan.

İki Rəhbər, biri İlham, o biri Mehriban!

“Qartal” Azərbaycanın Qoşa Qanadlarısan!

Rəhilə Rahim (Daşdiyeva) 240 saylı məktəbin

 Ve sinif şagirdi